'Ei'ei manu kura

MANGAREVA

’ORO : TE ETUA O TE RAGI TEITEI. RUAHATU TINIRAU : TE ETUA O TE MOANA. E TINO TAGATA ‘E E VERO IKA TŌNA. ’EI ’EI MANU KURA : TE IGOA Ō TE PIGAO A MAHE’ONO ME TA HA’AMOETINI. KO TE IGOA ’OU TĀ TE TAURA ’I TUKU MO MAHE’ONO. TE HAEHA’A : E RĀKAU TANU MO TE RAKAU TE MATE . AKAMAINATEARAGA MAHE’ONO TE TOA O TE PIGAO HA’AMOETINI I TE FANO ĀTEA E TAMA’INE NA TE AKARIKI, TOA O TE FA’AHE’E. TE AKARIKI TE MOTUA O HA’AMOETINI

I TE TA’I VA’I…. ’I PĀTITIKĀ 3

PĀPĀ ! PĀPĀ ! KUA PE’E A TAGATA RA ! ’AKAMAKARA ATU ARA AU….. ’Ā…’Ē !!! KA NĀNĀ ANA ! A iiii ! 4

’I TE AVAKE, I ’AKAPA’EKE’EKE AI NA RUGA I TE PEAU TAI TE TAMA’INE A TE AKARIKI ARA KO HA’AMOETINI I TE FANO ĀTEA… I E EEEE…..! E UTARI TA’AGA ’IA KOIA ’E TŌNA UTU KATA’UTA’U. E MEA TU’UGA AKE KOIA KI TE UTU KATA’UTA’U. 5

I TE TA’I TAKATO, E ’AKAPE’E PIGAO TE ’AGA A MAHE’ONO, TE TOA O TE PIGAO… AMENEI NOTI TE PIGAO ! E ONOONO NOTI KO MAHE’ONO I TE AO ATU Ā KI TE VA’I TEITEI ROA. KI’ORO ! ! TAMARUA ! KA TUKU ! KA TUKU ! 6

E TA’I A RE’URE’U ROA, ’E TAI KĒ ROA, PAKAKINA AKE ARA TE MATAGI, KU ’ERURU TE ’ATUTIRI. PENEI AKE ’E ’AKAKITERAGA AMENEI… … KU ’AKAPIKI TA’AGA ’ŌNA KI RUGA ROA Ē, TITĀPOU AKE ARA KI TE TA’I ATU TAKATO. KA KORE ’UA ’ŌNA E ’APA’O AKE,… 7

A II … A A’A AMENEI ? EI EI ! KA VEIOOOOOO !! EI, NŌ ’EA MAI KOE ? KO AI ’OKI KOE ? ’Ē ! ’E KORE RĀ ’E ’AKAKITE ! PERĀ IA. ’AKAKITE MAI RA KOE ME PE’EA NEI ’AKAPA’EKE. E TUKU MAI KOE KI A KU TE ’AKAPE’ERAGA PIGAO. KA KORE ANAKE, KA KORE E TA’I. AUEEE !!! ??? E A'A ! KUA KITE KOE KO HA’AMOETINI I TE FANO ĀTEA AU ! KO MAHE’ONO AU. NĀKU A PIGAO ANA. KA KORE NĀ KOE TOPATOPA TA’UE AKE ARA TE TAI ME TE MATAGI. 8

ME PE’EA RA TE TOAAAA ? KA RUTUUUUU !!! KUA REVAAA … !!! E A’A. E A’A A ’AGA NEI ? TAMA’INE AKARIKI Ē ĒĒĒ…. ’AUĒ Ē Ē Ē… 'OKI Ē Ē Ē …. NAVE A RĀ NEI !! E E E NA Ē !!! KUA ’IGA KOE ? ’Ē KA KORE RA TE ’AKATUKIAKIA ! E, E, E… NĀNĀ MARI’E !!! TUMU…… ERE'I I I I …TE RĀ I MURI MAI, E TUKUTUKURAGA… ’Ē, MŌ TE UTU A’INE… KA KORE ! MŌ TE TAMA’INE AKARIKI… A ii, E REKAREKA KE ROA !!! 9

PĀPĀ Ē, E A’A RĀ OKI AMENEI ? E MĀTE NUI TŌ TE AKARIKI. E TA’I A RAKAU E TOE ANA MŌ TE RAKAU KI ANA. E “HAEHA’A” TŌNA IGOA. KA KORE RA A RAKAU ARA I RUGA I TO TĀTOU KAIGA. E INOI KI TE UTU ETUA MŌ TE TURU MAI KI TE AKARIKI. AUĒ ! PE 'EA? PĀPĀ, KU MOEMOEA AU. NĀNĀ MARI’E KIA KOE. KA ’AKATOA E ’AKATIKA ANEI KOIA ! VEI’O TA’AGA ! E TAKAO TA’AGA TĀTOU E TAI KE ROA MŌ TE TUKU TE VAKA. I ROTO I TE ’ARE, E TOKOTO ANA TE MOTUA O HA’AMOETINI. KUA TUPU IA E TE MĀTE NUI. OKI ATU ARA HA’AMOETINI KI ROTO I TE ’ARE. 10

KA TURU MAI. E ’ATI AMENEI. KO KOE ANAKE TE TAGATA PĀPŪ TĀKU E KITE ANA. AO MAI KA ’AO. E TOA KOE ? KA KORE ANEI… E TAGI RĀ KOE ME KITE ? ME PĀPŪ A ’AGA A KOE ANA ? KUA KITE AU I ROTO I TĀKU MOEMOEA. TŌNA OKI TEIMA’ARAGA ! ’E A’A ATU IA I RUGA I TE PIGAO ! ’E KORE ’E TUKU, E ’AO NOTI TĀUA ! PĀPŪ RĀ ! 11

KU MĀKAUEA KOE ? KUA OTI ROA TŌKU MAU PAKU’IVI. KA KORE AU ! KUA KITE KOE ’I EA ROA ? MĀKU E TIKI TE RAKAU. KO KOE ’APA’O MAI KOE TŌ TĀUA PIGAO. ’E ’AGA ’ITIKĒ TEI TUPU. IA ’AKAEA MAHE’ONO I TE PEKA KIA HA'AMOETINI, KU KORE ’UA TE MATAGI. TAU ATU ARA RĀUA KI RUGA I TE KAIGA ’ENA A RAKAU ARA. … I MURI MAI… ’E KORE ’E ’AO IA RĀUA ! UMM… MEA KĒ ROA. ’I MATAGI ’IA AI. AMEARA, KUA REVA A AA… ! 12

PIGAO Ē RERE ATU KOE KI TO TE ETUA ’ORO, TE ETUA O TE MATAGI HI… ! ’E TE UTU ETUA Ē AMENEI TĀ MĀTOU IKOURA. KUA ORA TŌ MĀTOU AKARIKI. TE ETUA ’ORO ME TE ETUA RUAHATU TINI RAU TEI UTARI NĀ MAU TAMA, AMENEI TĀ MĀTOU PURE. AMENEI TŌ KOE IGOA ’OU TĀKU E ’OATU ATU KO MAHE’ONO I TE ’EI’EI MANU KURA. KUA NOA'A MAI ? KITE TE’ITO ATU AU. NĀ KOE I ORA AI AU. KA KORE KO AU ANAKE. AMENEI E PĀPĀ. KA UNU ! TERŌ ! KO RĀUA 'AMEARĀ ! 'Ē ! KUA REVA TĀUA ! 13

AMENEI IA TE ATOGA E TĀKU TAMA. TE ATOGA IA O TŌ TĀTOU MAU IVI. NŌ REIRA MAI TŌ KOE IGOA TUPUNA. NEI NOTI KOE E TAGI ME ’AKAPE’E IA RIRO IA ’E ’AKAPEURAGA NĀ TŌ KOE MAU IVI. E ’AKAMAKARA KOE A TAKAO NEI. E POROTU KOE ME KERETO MAI E PĀPĀ ! E KORE AU ’E ’AKA’AVA Aiii… E TERIGA ’ORO’ORO NOTI KOIA KI TAKAO ARA. 14

'AGARAGA Jacques Dordillon, tuku retera Josiane Manate, tuku retera Vanina Potiron, tuku retera Marina Faaio, tuku retera TURU 'IA Mirose Paia, ragatira nō te pū tukuraga ki te utu reo me te pouga mā’oi RAGATIRA O TE 'AKATŪRAGA (MAKARARAGA) Noëlle Faahu-vaki, tuku retera (tururaga ki te utu akatūraga) 'AKATERE O TE UTU 'AKATŪRAGA Ernest Marchal, mata matiro e 'apa'o ana ki te tukuraga ki te utu reo me te poga mā’oi 'URI 'IA NĀ ROTO I TE REO MAGAREVA Agnès Carlson TĀ'Ō'O'A 'IA E Nicolas Bernier 'Aka'agaraga ki te atogatau "roro uira" Maxime Bonenfant - OBA PUB NŪNŪMI I Polypress Depôt légal : septembre 2010 'Akatereraga 'au o te Tukuraga retera, te Tukuraga tukuna teitei 'e mo te utu Keturaga. Pū ’akatere ki te utu ’are tukuga pā toromiki rikiriki me te tu’aga ta’i nō Porinetia ’arani.

TE PĀTA’UTA’U NŌ TE PIGAO TARAI OKI AU TĀKU RĀRĀ ‘AUTE Ē ’AGA PIGAO ’EI’EIMANU ’AKAPOKORUA ’OKI AU TĀKU RĀRĀ KO’E Ē ’AGA PIGAO ’ŌNU KOPEKA ’OKI AU TĀKU RĀRĀ ‘AUTE Ē ’AGA PIGAO MANU RERE ’AKAMAU ’OKI AU TĀKU VERO KURA Ē PIGAO ’EI’EIMANU Ē RERERERE NĀ TE RAGI Ē KOPITI KI TE ETUA ‘ORO RA Ē, HI ! KOPITI KI TE ETUA ‘ORO RA Ē, HA !

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw