Faiura-pm

PAUMOTU

’ORO : TE ATUA O TE REVA. RUAHATU TINIRAU : TE ATUA NŌ TE MOANA. E TINO TAGATA E, E MAHIGA HAKURĀ TŌNA. FAI KURA : TE IGOA NŌ TE PĀUMA A MAHE’ONO ’E A HA’AMOETINI. KO TE IGOA HOU KATOGA TE REIRA O TEI HOROGAHIA E TE TAHUGA NŌ MAHE’ONO. TE HAEHA’A : E RĀKAU TANU NŌ TE RAPAKAU KI TE MAKI. E TOROTORO NĀ RARO KI TE VĀHI AMANU. E MEA KOREREKA E TE TAPUHIRI TŌNA PUA. HAKAMĀRAMARAMAHAGA MAHE’ONO TE KAITO O TE PĀUMA HA’AMOETINI I TE FANO ĀTEA PŌTIKI HUIARIKI, KAITO O TE FAKAHONU TE ARIKI TE MĀKUI KAEFA O HA’AMOETINI

KA HEKE TE TUA… I PĀTITIFA 3

PĀPĀ ! PĀPĀ ! KUA PEKE TE TAGATA RA ! HAKAMANAKO ATURA VAU… Ā…Ē !!! KA HIPA NA ! A iiii ! 4

I MŪTAKA IHO RA, E FAKAHONU NA TE PŌTIKI HUIARIKI RA KO HA’AMOETINI I TE FANO ĀTEA… I E HEEEEEEE…..! E KĀPEKE NOA HIA KŌIA E TE HAGA TAPAIRU. E MEA KARAVIHI AKE KŌIA KI TE HAGA TAPAIRU. 5

I TE TAHI FAGA, E HAKAPEKE PĀUMA TE MAMANU A MAHE’ONO, TE KAITO KO TE PĀUMA… TEIE MAU TE PĀUMA ! E KETA IHO Ā KO MAHE’ONO KI TE HAERE ATU Ā I TE VĀHI TEITEI ROA. HAKAPEKEPEKE ! TAMARUA ! KA TUKU ! KA TUKU ! 6

I TE TAHI POGIPOGI ROA, HARURU, GĀREPUREPU AKE RA TE TŌAU, PAKAKINA AKE RA TE MATAGI, HARURU TE FATITIRI. E TĀPAKO PAHA TEIE…. … HAKAPEKE NOA ATURA KŌIA I RUGA ROA Ē, KEREPŌ ATURA I TE TAHI ATU FAGA. KAORE KATOGA KŌIA E HAKAPAGO MAITAKI RA,… 7

A iii… E AHA TEIE ? EI EI ! KA VAIHOOOOO !!! EI, NŌ HEA MAI KOE ? KO VAI HOKI KOE ? Ē ! KAURAKA RĀ E FAKAKITE ! NĀ REIRA IA. FAKAKITE MAI RA KOE NĀHEA KIA FAKAHEKE. E HAKAPIKI MAI KOE KIĀKU KI TE HAKAPEKE KI TE PĀUMA. KIA KORE ANAKE, KAORE KOE E TŌTĒ. AUĒĒĒ !!! ??? E AHA ! KUA KITE KOE KO HA’AMOETINI I TE FANO ĀTEA VAU ! E KO VAU IA. KO MAHE’ONO VAU. NĀKU TENĀ PĀUMA. E GERE NĀ KOE ! TOPA VAVE AKE RA TE TŌAU E TE MATAGI. 8

E AHA TE HURU TE KAITOOOO ? KA RUTUUUUU… !!! KUA REVAAA… !!! E HA, E AHA TEIE ? PŌTIKI ARIKI Ē ĒĒĒ… AUĒ Ē Ē Ē… HOKI Ē Ē Ē… NAVE TEIE HANA !!! E E E NĀ Ē !!! KUA TOPA KOE ? Ē KAORE RĀ E HIHI ! E ,E,E… HAKAPAGO MAITAKI !!! TUMU… HAKARI III … TE HANA I MURI MAI, HAKAPIKIPIKIHAGA… Ē, NŌ TE MARANIA… KAURAKA ! NŌ TE PŌTIKI HUIARIKI. A ii, HOoPE TE AU !!! 9

PĀPĀ Ē, EAHA RĀ HOKI TEIE ? E MAKI RAHI TŌ TE ARIKI. KŌRARI RĀKAU TAOGA ROA E TOE NŌ TE RĀKAU. E HA’EHA’A TŌNA IGOA. KAORE TERĀ RĀKAU I RUGA KI TŌ TĀTOU HENUA. E TAKU KI TE HAGA ATUA NŌ TE TAUTURU MAI KI TE ARIKI. AUĒ ! NĀHEA ? PĀPĀ, KUA PIKOPIKOĀHIA VAU. HAKAPAGO MAITAKI KIA KOE. KA FAKAITOITO ! E FĀRIKI ĀNEI KOIA ! VAIHO NOA ! REKO NOA TĀTOU MEA PŪAI ROA TE TŌAU NŌ TE TUKU KI TE VAKA. I ROTO KI TE FARE, TĒ TĀRAVA NOA RA TE MĀKUI KĀEFA O HA’AMOETINI. KUA ROKOHIA KI TE MAKI RAHI. HOKI ATURA KO HA'AMOETINI I ROTO KI TE FARE. 10

KA TAUTURU MAI. E KATI TEIE. KO KOE ANAKE TE TAGATA PĀPŪ TĀKU E KITE RA. MAI, E HAERE ANAKE ! E KAITO KOE ? KAORE RĀ… HINAGARO RĀ KOE E HIPA ? PĀPŪ TENĀ MAMANU TĀ KOE ? KUA KITE AU ROTO TĀKU PIKO HAERE TU AI, TE TOIAU MAITAKI HOKI ! I RUGA KI TEIE KIRI ! TĀPIRI MAI AI TEIE PĀUMA ! KAURAKA E TUKU, E HAERE IHO Ā TĀUA ! PĀPŪ RĀ ! 11

ROHIROHI KOE ? HŌPIKIPIKI KINO ROA TŌKU KEUEGA. KAORE AU ! KUA KITE KOE TEI HEA ROA ? NĀKU E TOKI KI TERĀ TIARE. HAKAPAGO KOE KI TĀ TĀUA PĀUMA. E MAMANU MAERE TEI TUPU. KIA FAKAEA KO MAHE’ONO KI TE POI KIA HA'AMOETINI, E FAKAEA KATOGA TE MATAGI. TŪPAGE ATURA RĀUA KI TE FENUA KO TAUA TIARE RA. … I MURI MAI…. KAORE E HAERE KIA RĀUA ! UMM… MEA KĒ ROA. KUA MARAGA VAVE TE MATAGI. ERĀ, KUA REVA A AA… !!! 12

PĀUMA FAI Ē PEKEPEKE NĀ TE REVA Ē FERO TE ATUA ’ORO RA Ē HI… TAHITIKA MAI, E TĒNA TINI ATUA KI TĀ MĀTOU Ō. KUA ORA TE ARIKI. TE ATUA ’ORO E TE ATUA RUAHATU TINI RAU TEI ARATAKI ORA KI NĀ TAMA, TEIE TĀ MĀTOU KUPU. TĒ TOPA ATU NEI KI TŌ KOE IGOA HOU KIA MAHE'ONO I TE FAI KURA. KUA ROAKA MAI ? KUA KITE AKE NA VAU MAOTI KOE KI ORA AI AU. E GERE KO VAU ANAKE. ERĀ E PĀPĀ. KA INU ! TERŌ ! KO RĀUA TERĀ ! Ē ! KUA REVA TĀUA ! 13

TERĀ IA TE KAKAI E TĀKU TAMAITI. TE KAKAI IA KO TŌ TĀTOU HAGA HUI TUPUNA. NŌ REIRA MAI TŌ KOE TĀPIRI. MAI TE PEU E HINAGARO KOE E HAKAPEKE KI TE KIRI KIA RIRO IA EI TEKOTEKOHAGA NĀ TŌ MAU HUĀGAI. HAKAMANAKO MAITAKI KOE KI TERĀ REKO. TIKATURI MAI KOE PĀPĀ ! KAORE E GAROHIA KIĀKU. Aiii… PĀPŪ MAITAKI, TŌNA IHO Ā IA PŪ TARIGA TE REIRA. 14

FAKAINEINEHAGA Jacques Dordillon, korometua hakapiki Josiane Manate, korometua hakapiki Vanina Potiron, korometua hakapiki Marina Faaio, korometua hakapiki PĀTURUHIA Mirose Paia, fakatere nō te pū hakapikihaga i te haga reo e te takere māori RAGATIRA O TE KŌPUAHAGA Noëlle Faahu-vaki, korometua fakaako ihi hakapiki FAKATERE O TE HAGA KŌPUAHAGA Ernest Marchal, mata higopoga e hakapago nei i te hakapikihaga i te haga reo e te takere māori HURIHAGA Christine Arakino TĀHŌHO’AHIA E Nicolas Bernier FAKAMĀMANUHAGA I TE RĀVEGA RORO UIRA Maxime Bonenfant - OBA PUB NENEKIHIA I Polypress Dépôt légal : Septembre 2010 Fakatererahaga hau nō te hakapikihaga, nō te hakapikihaga teitei 'e nō te Mākimihaga. Pū fakatere i te haga fare hakapikihaga tamahou e tuatahi nō Porinetia farāni.

TE PĀTAKUTAKU NŌ TE PĀUMA TĀRAI HOKI AU TĀKU KĀMAGA KAUTE Ē HĀMANI PĀUMA FAI TĪPUTA HOKI AU TĀKU KĀMAGA KOFE Ē HĀMANI PĀUMA TIFAI TĀRAVA HOKI AU TĀKU KĀMAGA KAUTE Ē HĀMANI PĀUMA MANU NATI HOKI AU TĀKU TAUPIRI KURA RA Ē PĀUMA FAI Ē PEKEPEKE NĀ TE REVA Ē FERO TE ATUA ’ORO RA Ē , HI ! FERO TE ATUA ’ORO RA Ē , HA !

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw