Urau

11 - E Mo’o re’are’a ē, ’ua ro’ohia tō’u tuahine i te fīva. ’A hōro’a mai na i te tahi ’aute ’ei rapa’au i tōna ma’i. - ’A tāma’i piri, ’a manuia, ’a fa’ifa’i ïa ’aute. - ’A tāma’i piri ana’e ïa ! - « E rau tō ni’a, e rau tō raro, e mā’a tō rōpū. » Feruri a’e ra ’o ’Ūrau ’e pāhono iho ra : - E painapo ! - ’Ē, ’oiamau ïa pāhonora’a.’A ’ōhiti rā i tā ’oe ’aute ’e ’a haere.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw