Urau

17 - E ’Aveu ē, ’ua ro’ohia tō’u tuahine i te fīva. ’A hōro’a mai na hō’ē a’e ha’ari ’ei rapa’au i tōna ma’i. - ’Ā ! ’Ua ’ī ’oe e ’Ūrau i te fa’a’oroma’i ’a tae roa mai ai ’oe iā ’u nei. E piri teie nō te fāito i tō ’oe pa’ari ! - ’A tu’u mai ! - « Nō te aha te ta’ata e ho’i ai i te fare ? » Feruri a’e ra ’o ’Ūrau ’e pāhono iho ra : - Nō te mea e’ita te fare e tere. - ’Ē, tei ia ’oe mau te pa’ari. ’A pa’i’uma i ni’a, ’a pāfa’i i tā ’oe ha’ari ’e ’a ho’i ’a tāpapa ia Honu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw