Te hoa mau

TE HOA MAU Doris DEGAGE - Chris SALMON - Maire SALMON Torea CHAN Ministère de l’Éducation

’Ia au i te fa’ati’ara’a Doris DEGAGE - Chris SALMON - Maire SALMON Tähöho’ahia e Torea CHAN Direction générale de l’éducation et des enseignements Ministère de l’Éducation de Polynésie française Fa’aterera’a hau nö te ha’apira’a © MEA -DGEE 2020 www.education.pf TE HOA MAU

’Ua fiu roa ’o Honu, ’ua mo’emo’e ’öna, ’aita töna e hoa, ’aita töna e fëti’i. 2

I te hö’ë mahana, i töna ha’umani-noa-ra’a, fa’aro’o atu ra ’öna i te hö’ë auë : “’Auë ! ’Auë ! ’A tautura mai iä’u.” Inaha, i muri i te hö’ë tumu rä’au, ’ite atu ra ’öna ia ’Iore të höhonihia ra e te hö’ë kaveu. 4

Patu atu ra ’öna ia Kaveu, pe’e atu ra teie tuputupua i roto i te uru ’aihere ma te tu’u ia ’Iore. 6

“Mäuruuru, mäuruuru maita’i, ’aua’e ’oe i ora ai au. - ’Aita e pe’ape’a, i roto i te fifi, nä te hoa mau e tauturu ia ’oe.” 8

Nö te mata pe’ape’a o ’Iore, ’ua ani atu ra ’o Honu iäna : “E aha tä ’oe e ta’i noa ra ? - E hina’aro vau e ho’i i tö’u motu.” 10

“’A ta’uma mai ïa i ni’a i tö’u paraha, nä’u e uta ia ’oe.” Tere hau noa atu ra räua nä ni’a i te tai. 12

Teie rä, e ’are iti rahi tei fati mai i ni’a ia räua. 14

He’e iho ra ’o ’Iore, tomo iho ra... ë ... i mua roa i te hö’ë fe’e iti rahi. 16

’Aua’e ’o Honu i hopu atu nö te täpapa iäna i ora ai ’o ’Iore. 18

“Mäuruuru, mäuruuru maita’i, ’aua’e ho’i ’oe i ora ai au. Mai pau roa vau i te fe’e. - ’Aita e pe’ape’a, i roto i te fifi, nä te hoa mau e tauturu ia ’oe.” 20

He’e noa atu ra räua nä ni’a i te ’are manino ë tae roa atu ra i ni’a i te motu. 22

’Öu’a atu ra ’o ’Iore i ni’a i te one, ’e ’ua ani atu ra ia Honu ’ia haere mai i töna fare. 24

’Auë ! Eie mai nei ’o ’Ötaha nö te ’amu ia Honu. I te reira taime, fäura mai nei te nana ’iore nö te päruru ia Honu. 26

Ri’ari’a roa atu ra ’o ’Ötaha i te ’itera’a i teie pöta’a ’ere’ere i ni’a i te one ’uo’uo. 28

“Mäuruuru, mäuruuru maita’i, ’aua’e ho’i ’outou i ora ai au. - ’Aita e pe’ape’a, i roto i te fifi, nä te hoa mau e tauturu ia ’oe.” 30

’Ohipa ’ihi ha’api’i Doris DEGAEGE, ’orometau ha’api’i tamari’i Chris SALMON, ’orometau ha’api’i tamari’i Maire SALMON, ’orometau ha’api’i tamari’i Linda RAOULT, mata hi’opo’a ha’api’i Denis HONG KIOU, ’orometau ha’api’i reo tahiti Miriama VAITOARE, ’orometau ha’api’i reo tahiti Mai te tauturuhia e Chrisitane FOUGEROUSE Mirose PAIA Christian RAAPOTO ’Äpe’ehia e te mau höho’a päpa’i a Torea CHAN Fa’a’ohipara’a i te räve’a roro uira Heinui LE CAILL Te ti’a nö te nëne’ira’a Mairenui LEONTIEFF Te fa’atere nö te nëne’ira’a jean-Michel GARCIA - DGEE Réf. PI-20033 ISBN : 978-2-37317-060-3 Dépôt légal : 2020

Réf. PI-20033 ISBN : 978-2-37317-060-3 © MEA - DGEE 2020 www.education.pf

RkJQdWJsaXNoZXIy NzgwOTcw