Cat. Reo tahiti

Comment

lire 1 eBook ?

À feuilleter  ou télécharger

Ari’i ’e te pa’ati hōhonu

Ari’i tei fa’ariro iāna mai te pa’ati. E nohora’a pāpū te miti nō te pa’ati, ’e nō te hō’ē tamaiti iti ?
Eita ānei te tahi fifi e riro i te tupu mai ?

’A fa’aro’o…

Mea au nā te tamari’i i te horo, te ha’uti, te ‘ārearea i te mahana tā’ato’a! ‘E ‘ere ihoā īa i te mea ‘ōhie i te fa’aro’o noa i tōna nā metua.

Te tere o Rātā

Nā roto i tō rātou fanora’a nā te moana, ’ua fa’aū ’o Rata ’e tōna mau ’ihitai i te mau fifi e rave rahi. ’Aua’e maoti ato’a te tauturu a Punua tei ’āmui atu ia rātou, nō te ’imira’a i tōna nā metua.

Tāfa’i

Nā roto i tōna pūai ’e i tōna manamana, ’ua huti mai ’o Tafa’i ’e tōna mau ta’ata i te mau fenua Hawaii mai raro roa mai i te moana. Tāna ’ōpuara’a i muri iho, ’o te tāpirira’a ïa ia rātou, ’aita rā te reira i tupu nō te mana’o paruparu o tōna mau ta’ata.

Te ‘ā’ai o Nona

O Māhina te mata’eina’a,
Māhina i te one uriuri, Teoneahui Ha’avai
Māhina i te maire ri’i hu’a e.

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

enseignants

nouveautés