Cat. Reo tahiti

Comment

lire 1 eBook ?

À feuilleter  ou télécharger

Tiare opuhi

Tiare ‘ōpuhi – TH

Tē vai ra i uta i te fa’a, te hō’ē vaipuna iti ’o tei piha’a mai, mai raro roa mai i te a’a o te hō’ē tumu māpē. E, i roto i taua vaipuna ra, tē ora ra ïa te hō’ē puhi iti rahi. E tino ’iri ’uo’uo tōna, ’are’a te ’ōmi’i ra, mea māre’are’a ri’i ïa. E puhi rata teie.
I piha’i noa mai i taua vaipuna ra, tē noho ra te hō’ē vahine rū’au…

Maui - Te mareira'a i te ra

Māui – Te māreira’a i te Rā – TH

Te ‘ā’ai o Māui – ’Ua oti te orara’a o te ta’ata i te fa’anahohia e Ta’aroa i roto i teie nei ao, ’ia maita’i tō rātou orara’a.
Terā rā, hō’ē ’ohipa ’āfaro ’ore o teie i ’itehia i roto i teie nei ao. ’Ua mo’ehia ia Ta’aroa i te fa’a’āfaro i te terera’a o te rā. ’Ōpua a’era o Māui e haere e tā’amu i te mahana…

Te Noera a Temeio

Te Noera a Temeio – TH

I roto i te hō’ē mata’eina’a nō Huahine, tē fa’aineine ra te mau ’utuāfare ato’a i te ’ōro’a noera.
Tē piri mai ra ho’i te mahana.

Noera i Nuku Hiva

Noera i Nuku Hiva – TH

‘Aita ā te pahī mā’a i tae i Nuku Hiva. Tē piri mai ra ho’i te ‘ōro’a noera. Tei ni’a iho ho’i te tio, te ‘a’o mo’orā, te ‘u’u, te faraoa monamona.
Nāfea ïa tātou ?

A ara !

‘A ARA ! – TH

‘Ua ruruhia te tama, nava’i, ‘aore rā nava’i ‘ore, i te tahi pūhapara’a i Nāpuka, i Tuamotu.
‘Ua mo’e te tahi mau mauha’a moni, te iPod, te uāti herevētia…
‘O vai te taata ‘eiā ? ‘O pana ānei ?
‘O Māmahu ānei ?

Explorez

Légendes

polynésiennes

Albums

jeunesse

Langues

lire & dire

Niveaux

par cycle

Outils

enseignants

nouveautés